Emisné predpisy sa pomaly tak často sprísňujú ako sa striedajú ročné obdobia. Prísnejšie limitovanie sa jednoznačne odrazilo aj na technike, zvlášť na konštrukcii a príslušenstve motorov, pričom neskoršiu reakciu na pohyb plynového pedálu je jedným z prvkov, ktoré si všímavejší vodiči každodenne môžu všimnúť.
motor vozu
Norma ktorá aktuálne platí má označenie Euro6 respektíve EuroVI pre ľahké úžitkové automobily. Aktuálna norma vošla do platnosti 1. septembra 2014 a je záväzná pre všetky vozidlá kategórie M teda pre osobné automobily, prvýkrát zaregistrované po 1. 9. 2015. Najdôležitejšie však je z pohľadu vodiča ak auto plní danú normu tak si vyžaduje aj viac pozornosti od vodiča.

1.     Filtre pevných častíc pre zážihové motory
Majitelia automobilov s benzínovými motormi s priamym vstrekovaním paliva, pocítia prvú zmenu s uvedením normy Euro6. V istých prevádzkových režimoch tento spôsob prípravy zmesi vedie k tvorbe pevných častíc, s ktorými inak zážihové motory problémy nemajú.

Úplne nové limity noriem Euro5 a Euro6 práve na tento problém reagujú.
Už dlhšiu dobu niektorý výrobcovia používajú duálny systém, to znamená kombináciu nepriameho (do potrubia) a priameho (do valca) vstrekovania, ktoré tento problém značne eliminuje. Iné automobilky však už ohlásili zavádzanie filtrov pevných častíc, ktoré sú už známe z automobilov so vznetovými motormi.

Nová súčiastka vo výfukovom systéme pochopiteľne takisto vyžaduje recykláciu, to znamená periodické vypaľovanie usadených častíc. Vyššia teplota spalín zážihových motorov v tomto prípade však môžu byť výhodou, ktorá môže celý proces významne zjednodušiť aj urýchliť.
výfukové plyny
2.     Aditívum pre vznetové motory s názvom Ad Blue
S filtrami pevných častícmajú už niekoľkoročné skúsenosti majitelia automobilov so vznetovými motormi. Na väčšinu z nich však čaká novinka, keďže norma Euro6 drasticky, na menej než polovicu, znížila povolené množstvo oxidov dusíka.

Najmä recirkuláciou výfukových plynovsa riešil pokles tvorby tejto emisie pri osobných automobiloch až doposiaľ. Táto metóda má možnosti obmedzené ba dokonca môže mať negatívny vplyv na množstvo pevných častíc a prípadne dokonca aj nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch.

Väčšina automobiliek zo zavedením normy preto pristúpila na znižovanie oxidovdusíka pomocou selektívnej katalytickej redukcie, známej a osvedčenej už dlhšiu dobu v nákladných automobiloch. Aby bola katalytická redukcia činná je potrebné dodatočné činidlo, ktorým je vodný roztok močoviny, známy pod názvom Ad Blue.