Energia zo slnka prestavuje zdroj, ktorý je v prírode voľne dostupný takmer pre všetky domácnosti. Ešte lepšou správou je však to, že jej je toľko, že by dokázala pokryť energetickú spotrebu pre všetky domácnosti. Tento obnoviteľný zdroj sa využíva na vykurovanie domácností a budov, prípravu teplej úžitkovej vody a vyhrievanie vody v bazénoch. S týmito činnosťami sú úzko spojené solárne kolektory, ktoré zabezpečujú všetky spomenuté činnosti. Okrem toho v mnohých prípadoch slúžia aj ako klimatizácia.

solární panely

Životnosť solárnych kolektorov ovplyvňuje viacero faktorov

Aj keď sú solárne kolektory finančne náročnejšie, vynaložené finančné prostriedky sa vám vrátia. Vo väčšine prípadov sa návratnosť pohybuje v rozmedzí 5 až 15 rokov. Avšak nielen rýchlosť vynaložených peňazí pracovať v náš prospech, ale aj životnosť solárneho systému, je daná viacerými faktormi. Kvalitný solárny systém vám dokáže v mnohých prípadoch fungovať často krát až 30 rokov. Priemerná dĺžka životnosti je približne 17 – 23 rokov.

Na efektívnosť a životnosť má výrazný vplyv to, akým spôsobom sa v domácnosti vykuruje (aký typ zariadenia so solárnym kolektorom úzko spolupracuje), na akom mieste sa kolektor nachádza a či pracuje na maximum, aká je spotreba energie v domácnosti a to, na čo všetko kolektor slúži. Ak vám slúži na výrobu teplej úžitkovej vody, súčasne vykuruje vašu domácnosť, v ktorej sa nachádza viacero osôb a ešte vám stíha aj vyhrievať bazén, jeho životnosť vďaka viacerým úlohám mierne klesá. Solárny kolektor by mal disponovať určitými vlastnosťami, akými sú napríklad odolnosť voči externým podnetom – príliš vysoké teploty či teplotné výkyvy, nepriaznivé počasie (napríklad silný vietor alebo krupobitie). Aj extrémne podmienky sa dokážu podpísať na životnosti solárnych kolektorov. Solárny systém, ktorý prešiel skúškami voči extrémnym podmienkam (ktoré sa vykonávajú v špeciálnych skúšobných zariadeniach) by mal mať certifikáciu a spĺňať všetky príslušné normy.

panely

Chcete mať aj vy kvalitné solárne kolektory s dlhou životnosťou?

Aby sa investícia do solárneho systému skutočne vyplatila, záleží tiež aj na záručnom servise a na tom, či spoločnosť ponúka aj pozáručný servis. Ak si aj vy plánujete zaobstarať solárne kolektory, avšak táto oblasť je pre vás takzvaným krokom do neznáma, navštívte stránku www.viessmann.sk, kde nájdete všetky dostupné informácie o solárnych kolektoroch. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., sa zaraďuje medzi kvalitné spoločnosti predávajúce len kvalitné vykurovacie zariadenia.