Ready made spoločnosti – spoločnosti s primárnym cieľom ďalšieho predaja – sú v súčasnej dobe čoraz populárnejšie. Každá spoločnosť musí mať od svojich počiatkov sídlo zapísané v obchodnom registri. V rámci novozaložených spoločností sa tiež často využíva tzv. virtuálne sídlo firmy, ktoré má množstvo benefitov napríklad pre začínajúcich podnikateľov. Práve tí sa v začiatkoch podnikania potýkajú s množstvom administratívnej práce či finančnej záťaže a svoju energiu a peniaze môžu presmerovať inam, ako do kúpy či prenájmu konkrétnych priestorov. Virtuálne sídlo je vhodným riešením pre podnikateľov, ktorí často využívajú formu home office či pre tých, ktorí hľadajú rovnováhu medzi osobným a pracovným životom.

office work

Primeraným riešením je aj, ak potrebujete priestory výlučne pre administratívnu prácu, ktorá sa v súčasnej technologicky zameranej spoločnosti vo veľkej miere realizuje online. Zníženie fixných nákladov v prípade virtuálneho sídla dochádza na základe nižšieho nájmu. Samozrejme, každé sídlo musí mať splnené určité právne náležitosti na to, aby mohlo plniť funkciu priestoru na podnikateľskú činnosť. Ak však ide o virtuálne sídlo, veľa zo spomínaných povinností sa dá riešiť podstatne jednoduchšie. Ak si zvolíte sídlo u nás, máte záruku riadneho označenia v prípade kontroly daňového úradu či evidencie pošty – získate evidenčné číslo. Ak patríte k moderným ľuďom, http://www.bratislava.sk/hlavne-mesto-vypracovalo-koncepciu-pomoci-ludom-bez-domova/d-11054565 ktorí si vážia svoj čas a neboja sa zmien aj v oblasti podnikania – zrejme vás táto ponuka osloví.

podnikanie

Aké ponuky máme momentálne k dispozícii?

Virtuálne sídlo s lokalitou v Púchove na Moravskej 13 je možné prenajať si s poplatkom 12 eur mesačne s ročnou viazanosťou, v prípade dvojročnej viazanosti je suma 9 eur mesačne. Skenovanie je voliteľné, v prípade záujmu ide o mesačnú sumu 9 eur. Naša služba zahŕňa aj zriadenie poštovej schránky a preberanie pošty. Virtuálne sídlo s lokalitou Bratislava III Bajkalská 5/A je prenajímateľné za sumu 17 eur/mesačne za 1 rok a v prípade dvojročnej viazanosti 12 eur mesačne. Možné sú aj skenovacie služby 9 eur a v cene máte aj zriadenie poštovej schránky a následné preberanie a odovzdanie pošty. Zaujala vás táto výhodná ponuka? Viac informácií vrátane kontaktov získate na príslušnej webstránke.