Pozor je dobré dať aj na kvalitu tlače a prácu tlačiť na tlačiarni, u ktorej nezačne v polovici dochádzať farba – světlající písmo, doplnené rozmazanými nadpisy, nepôsobí úplne profesionálne. Diplomová práca sa potom odovzdáva v pevných doskách, zvyčajne v 2 exemplároch, hoci v súčasnej dobe je už trend odovzdávania aj v elektronickej forme. Je potrebné myslieť na to, že tlač a väzba niekoľkých verzií projektu nie je úplne najlacnejšie záležitosťou a všetky náklady znáša študent sám.

Ako využívať zdroje pri písaní

Prakticky žiadna diplomová práca sa nezaobíde bez opory kvalitných zdrojov – predovšetkým teoretická pasáž je prakticky celá založená na prevzatých informáciách, ktoré musia byť vždy riadne ocitovány. Je samozrejmé, že zdrojov,výberktoré budú k tvorbe textu použité, by mal byť pomerne kritický – vždy sa musí jednať o odbornej a vedecky podložené informácie. U všetkých prevzatých myšlienok a téz musí študent dodržiavať autorský zákon a dôsledne uvádzať zdroj, odkiaľ informácia pochádza – netýka sa to len citácií priamych, ktorých neoprávnené použitie môže byť veľmi jednoducho preukázané, ale aj parafrázou – teda preformulovanie určité myšlienky vlastnými slovami.