Mnohokrát sa v živote ocitneme v situáciách, že si sami nevieme poradiť a potrebujeme pomoc profesionálov a odborníkov. Mať kontakt na týchto ľudí a inštitúcie je výborný nápad. Stávajú sa totiž havárie či iné nepredvídané nepríjemné udalosti, ktorým sa nedalo zabrániť alebo nás prekvapili a vtedy sme bezbranní.

Krtkovanie

Pomoc hľadáme aj pri upchatí kanalizácie, čo je veľmi nepríjemná záležitosť, keďže sa dotýka všetkých zúčastnených a do veľkej miery obmedzí normálny chod domácností. Havarijné stavy sú dôsledkom zanedbávania prevencie celej kanalizačnej siete potrubí, pretože užívatelia sú rôzni a častokrát do odpadov vylievajú aj to, čo tam nepatrí. To má potom za následok upchatie potrubia, prietok je znemožnený, a tak sa odpad vracia späť do bytov. V takom prípade je ochromená celá domácnosť, nie je možné používať vodu, WC, až kým sa porucha neodstráni.

Čistením kanalizačných potrubí sa zaoberajú firmy v každom meste, sú k dispozícii 24 hodín denne, nielen cez pracovné dni, ale aj počas voľna či sviatkov. Havária si čas nevyberá, takže riešiť ju je potrebné okamžite, aby neboli napáchané ešte väčšie škody. Prevencia je však najlepší spôsob ako týmto nepríjemných situáciám predchádzať, a práve kontakt Ab-krtkovanie tieto firmy vykonávajú aj monitoring či trasovanie potrubí. Ide o zisťovanie problematických miest vo vnútri potrubia, ktoré by mohli mať trhliny a tie by v budúcnosti mohli spôsobiť problémy s odtokom kanalizácie. Čistenie firma vykonáva vysokotlakovým a elektromechanickým spôsobom, ktoré patria medzi najúčinnejšie a aj najmodernejšie metódy odstraňovania nánosov a mastnoty z povrchu potrubia.

Odtok

Je preto vhodné, aby ste mali poruke adresu firmy, na ktorú sa v prípade spomínaných ťažkostí môžete obrátiť na naše webové stránky. Stačí, ak vyplníte formulár uložený na stránke a pracovník sa vám obratom ozve. Je fajn vedieť, že v núdzi sa máte na koho obrátiť.