noryl.sk
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

Vodomery

Montáž nových bytových vodomerov TÚV, SV, ZENNER ETK, ETW 15

V tejto oblasti Vám ponúkame kompletnú dodávku a montáž nových bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu (TÚV) a studenú vodu (SV). Kompletná montáž zahrňa úpravu stávajúcich rozvodov v bytoch, namontovanie vodomeru, zaplombovanie a vyhotovenie montážneho listu. V prípade požiadavky zákazníka sme schopní namontovať aj iné typy vodomerov, certifikovaných v SR. Montujeme vodomery značky ZENNER, ktoré sú certifikované na našom trhu. Nakoľko tieto typy vodomerov sú na domácom trhu osvedčené, je zabezpečený dostatočný záručný a pozáručný servis.

Zenner

Špecifikácia montovaných vodomerov

ZENNER ETK - SV
ZENNER ETW - TÚV

Na uvedené dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dn(a montáže a uvedenia diela do prevádzky.


Montáž a výmena repasovaných bytových vodomerov TÚV, SV

V tejto oblasti Vám ponúkame výmenu a montáž repasovaných vodomerov TÚV, SV. Repasované vodomery sú vodomery, ktoré sú overené v štátnej skúšobni s nulovým stavom so zaplombovaním s overovacou značkou štátnej skúšobne. V doterajšej praxi sa repasované vodomery pri výmene využívajú častejšie z dôvodu výmeny pôvodného namontovaného vodomeru za repasovaný, z tohto dôvodu sú cenovo výhodnejšie.

V zmysle zákona o Metrológii č. 142/2000 Z.z, je povinné overenie bytových vodomerov ako určených meradiel (TÚV-1x za 4 roky a SV-1x za 6 rokov). Na uvedené dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dňa montáže a uvedenia diela do prevádzky.

Montáž nových objektových vodomerov SV

Zenner Etk

V tejto oblasti Vám ponúkame kompletnú dodávku a montáž nových objektových vodomerov na studenú vodu (SV).

Kompletná montáž zahrňa úpravu stávajúcich rozvodov v objektoch, namontovanie vodomeru, zaplombovanie, spätné natlakovanie systému, vyhotovenie montážneho a evidenčného listu o meradle. V prípade požiadavky zákazníka sme schopní namontovať aj iné typy vodomerov, certifikovaných v SR.

Montujeme vodomery značky ZENNER, ktoré sú certifikované na našom trhu. Nakoľko tieto typy vodomerov sú na domácom trhu osvedčené, je zabezpečený dostatočný záručný a pozáručný servis.

Na všetky uvedené diela sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dňa montáže a uvedenia diela do prevádzky.

menu Vodomery
menu Meradlá tepla ÚK, TÚV
menu Kúrenie a plyn
menu Inštalačné práce
menu Elektroinštalácie
menu Poradenská činnosť
menu Stavebná činnosť

Technické listy

menu ZENNER ETK 15
menu ZENNER ETW 15
menu MULTIDATA S1
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

©2009-2010 Ing. Vladimír Vrábel - Noryl.sk Bratislava