noryl.sk
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

Spoločnosť Noryl

Profil spoločnosti

Spoločnosť NORYL vznikla v roku 1990. Poslaním spoločnosti je odpočet a spracovanie údajov meradlá spotreby tepla, meradlá spotreby TÚV a SV.

 1. Montáž a servis bytových pomerových rozdelovačov vykurovacích nákladov(PRVN).
 2. Montáž, servis a overenie bytových (kalorimetrických) absolútnych fakturačných meradiel.
 3. Rozpočítanie (rozúčtovanie) nákladov na teplo.
 4. Pasportizácia, mapovanie...
 5. Montáž a overenie bytových meradiel TÚV a SV.
 6. Montáž a overenie objektových meradiel TÚV a SV.
 7. Montáž a overenie objektový meradiel tepla.
 8. Revízne správy plynu v bytoch, odstránenie závad
 9. Revízne správy plynu na spoločných rozvodoch v objektoch - odstránenie závad
 10. Montáž a rekonštrukcia horizontálnych a vertikálnych rozvodov v bytoch (stúpačky)
 11. Montáž a rekonštrukcia spodných rozvodov TÚV a SV v objektoch
 12. Montáž a prípojky TÚV a SV pre objekty (prípojky od vodomerných šácht pred objektmi)
 13. Revízne správy elektro, bleskozvody - odstránenie závad
 14. Montáž silnoprúdových elektrozariadení do 1000V

CERTIFIKÁT číslo 573/01

V zmysle zákona 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole vrátane príloh č. 1 až 4
 3. Príloha č. 8 k vyhláške č. 210/2000 Z.z., Merače pretečeného množstva studenej vody
 4. Príloha č. 9 k vyhláške č. 210/2000 Z.z., Merače pretečeného množstva teplej vody
 5. Príloha č. 51 k vyhláške č. 75/2001 Z.z., Merače tepla


menu Vodomery
menu Meradlá tepla ÚK, TÚV
menu Kúrenie a plyn
menu Inštalačné práce
menu Elektroinštalácie
menu Poradenská činnosť
menu Stavebná činnosť

Technické listy

menu ZENNER ETK 15
menu ZENNER ETW 15
menu MULTIDATA S1
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

©2009-2010 Ing. Vladimír Vrábel - Noryl.sk Bratislava