noryl.sk
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

Naše Referencie

 1. Odpočet a kontrola funkčnosti objektových meradiel tepla v správe BP m.č;. Ružinov, pravidelne od r. 1995 - 1998
 2. Odpočet bytových meradiel spotreby TÚV a SV v správe ŽSR Bratislava pravidelne od r. 1995-2004
 3. Rozúčtovanie nákladov tepelnej energie v objektoch v správe ŽSR - kompletné spracovanie do evidencie vstupných nákladov
 4. Rozúčtovanie nákladov na ÚK, TÚV a SV v objektoch spravovaných ŽSR, za služby spojené s užívaním bytu, alebo nebytového priestoru
 5. Montáž nových bytových meradiel spotreby TÚV a SV v objektoch v správe ŽSR
 6. Výmena repasovaných bytových meradiel spotreby TÚV a SV v objektoch v správe ŽSR
 7. Montáž nových objektových meradiel TÚV a SV v objektoch v správe ŽSR
 8. Montáž nových objektových meradiel tepla (kotolne, OST) v objektoch v správe ŽSR
 9. Následné overenie objektových meradiel tepla (kotolne, OST) v objektoch v správe ŽSR
 10. Výmena bytových vodomerov v správe ŽSR SHM Bratislava, Šancová 3/A, 3/B, Bajkalská 41; Bratislava
 11. Výmena objektových vodomerov SV v správe ŽSR OR Trnava, Dopravná; Bratislava
 12. Overenie meradiel ÚK a TÚV v správe ŽSR SHM Bratislava , Plynová kotolňa Dopravná 12,31; Bratislava
 13. Overenie meradiel ÚK a TÚV v správe ŽSR SHM Bratislava , Plynová kotolňa Trnavská 25; Bratislava
 14. Dodávka a montáž (výmena) bytových vodomerov Rovniankova 5-7; Bratislava
 15. Dodávka a montáž (výmena) bytových vodomerov Mánesovo námestie 3-4; Bratislava
 16. Dodávka a montáž (výmena) bytových vodomerov Gessayova 41; Bratislava
 17. Dodávka a montáž (prvomontáž) bytových vodomerov Námestie SNP 14; Bratislava
 18. Dodávka a montáž (výmena) Rovniankova 4; Bratislava
 19. Dodávka a montáž (prvomontáž) podružných vodomerov v objekte Siemens, Stromová 9; Bratislava


menu Vodomery
menu Meradlá tepla ÚK, TÚV
menu Kúrenie a plyn
menu Inštalačné práce
menu Elektroinštalácie
menu Poradenská činnosť
menu Stavebná činnosť

Technické listy

menu ZENNER ETK 15
menu ZENNER ETW 15
menu MULTIDATA S1
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

©2009-2010 Ing. Vladimír Vrábel - Noryl.sk Bratislava