noryl.sk
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

Meradlá tepla ÚK, TÚV

Kompletná montáž nových meradiel tepla ÚK, TÚV

V tejto oblasti Vám ponúkame novú montáž meradiel tepla pre zdroje (kotolne, OST), meranie tepla do objektov. Pred montážou, po technickej obhliadke Vám navrhneme technické riešenie montáže realizovaných prác. Navrhované riešenie a realizácia prác bude zahrnutá v rámci predloženej predbežnej cenovej ponuky. Realizácia prác pozostáva z úpravy stávajúcich rozvodov a samotnej montáže meradla tepla ÚK, TÚV. Samotné meranie tepla je zabezpečované elektronickým počítadlom ZENNER MULTIDATA S1.

Nakoľko tieto typy meradiel sú na domácom trhu osvedc(ené, je zabezpečený dostatočný záručný a pozáručný servis.

Na uvedené dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa montáže a uvedenia diela do prevádzky.

Komplexné overenie meradiel tepla ÚK, TÚV

V tejto oblasti Vám ponúkame v zmysle zákona o Metrológii č. 142/2000 Z.z. komplexné overovanie meradiel tepla pre všetky meradlá certifikované na trhu SR. Táto činnosť zahrňa demontáž meradiel, overenie v štátnej skúšobni so skúšobnou značkou a opätovnú montáž s vystavením montážneho protokolu a uvedenia diela do prevádzky.

Na uvedené dielo sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa montáže a uvedenia diela do prevádzky.

Projektovanie, dodávka, montáž, údržba a opravy vykurovania
meracích a regulačných systémov

V tejto oblasti Vám ponúkame kompletnú rekonštrukciu, opravy a údržbu zdrojov tepla.

menu Vodomery
menu Meradlá tepla ÚK, TÚV
menu Kúrenie a plyn
menu Inštalačné práce
menu Elektroinštalácie
menu Poradenská činnosť
menu Stavebná činnosť

Technické listy

menu ZENNER ETK 15
menu ZENNER ETW 15
menu MULTIDATA S1
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

©2009-2010 Ing. Vladimír Vrábel - Noryl.sk Bratislava