noryl.sk
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

Elektro Inštalačné práce do 1000V

Na všetky uvedené diela sa vzťahuje záruka 24 mesiacov
od dňa montáže a uvedenia diela do prevádzky.

  1. montáž a opravy elektrických rozvodov v objektoch
  2. dodávka elektrických rozvádzačov do objektov
  3. dodávka, montáž a opravy bleskozvodov
  4. Vykonanie prvých odborných a periodických prehliadok všetkých druhov silnoprúdových zariadení a bleskozvodov
menu Vodomery
menu Meradlá tepla ÚK, TÚV
menu Kúrenie a plyn
menu Inštalačné práce
menu Elektroinštalácie
menu Poradenská činnosť
menu Stavebná činnosť

Technické listy

menu ZENNER ETK 15
menu ZENNER ETW 15
menu MULTIDATA S1
domov    ponúkné služby    naše referencie    cenník    spoločnosť    kontakty   

©2009-2010 Ing. Vladimír Vrábel - Noryl.sk Bratislava